fortsatta våldtäkter i Darfur

Skriftlig fråga 2004/05:2191 av Wigström, Cecilia (fp)

Wigström, Cecilia (fp)

den 12 september

Fråga 2004/05:2191 av Cecilia Wigström (fp) till utrikesminister Laila Freivalds om fortsatta våldtäkter i Darfur

I en gemensam rapport från FN:s befolkningsfond och FN:s barnfond framkommer det att våldtäkter av kvinnor och barn fortfarande fortgår i Darfur. Studien visar att kvinnornas hälsa har påverkats negativt av Darfurkonflikten. De intervjuade kvinnorna och flickorna berättade om skador efter våld, missfall, våldtäkter och sexuellt överförbara sjukdomar. Det är av akut vikt att dessa kvinnor får adekvat hälsovård, utformad efter deras behov. För att fler inte ska utsättas för det sexuella våldet måste den Afrikanska unionens övervakningsmission (AMIS) utökas i Darfur, av europeisk trupp om inte Afrikanska unionen själv har kapaciteten. I avvaktan på ett fredsavtal i Darfur har FN, EU och AU ansvar att se till att AMIS klarar av att skydda befolkningen i Darfur från övergrepp.

Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att garantera de sudanesiska kvinnorna säkerhet och sjukvård?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-09-12 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-23 Svar anmält: 2005-09-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-23)