Förutsättningar för att fullfölja framtidsfullmakt

Skriftlig fråga 2020/21:2392 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En god vän kontaktade mig och var rätt uppriven. Han har sedan några år skött sin dementa mors räkningar genom att de i god tid innan hennes sjukdom förvärrades upprättade en framtidsfullmakt. Detta har fungerat bra fram tills nu när den dosa som används vid betalningarna inte längre fungerar.

Vid kontakt med banken vägrar banken att lämna ut en ny dosa och anser att alla uttag måste ske manuellt. Jag har läst igenom lag 2017:310 och kan inte där se att någon begränsning framgår. Det är dessutom så att de flesta betalningar i dag görs via internet, och det är för de som har ett längre avstånd till sina anhöriga näst intill en förutsättning för att kunna fullfölja framtidsfullmakten.

Att utfärda ett bank-id i fullmaktsgivarens namn innebär att behörigheten för fullmaktshavaren skulle bli större än vad fullmakten tillåter. Men dosan är en annan sak, och enligt min mening finns inte lagrum för en bank att vägra lämna ut en dosa som gör att en anhörig med en på alla sätt riktig och gällande framtidsfullmakt vägras erhålla en sådan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har en anhörig med ett gällande och en giltig framtidsfullmakt rätt att erhålla en dosa för bankärenden av banken och om inte, avser ministern att se över möjligheten för fullmaktshavaren att erhålla en dosa för enklare hantering av bankärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Överlämnad: 2021-03-31 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-07 Sista svarsdatum: 2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga