Framtiden för svensk kärnkraft

Skriftlig fråga 2018/19:751 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under förra året presenterade FN:s klimatpanel (IPCC) en uppmärksammad rapport där kärnkraften pekas ut som en avgörande energikälla för att världen ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader och helst under en och en halv grader. IPCC menar att det behövs både förnybar energi och kärnkraft samt att beroendet av fossil energi behöver minska betydligt framöver. För Europas del handlar det främst om att minska kolkraften och beroendet av rysk gas.

Europas länder behöver ta till sig IPCC:s slutsatser och inom EU se till att kärnkraften finns kvar som en koldioxidfri energikälla.

IPCC:s rapport visar även att Sverige behöver en förnyad diskussion om framtiden för kärnkraften. I dag står kärnkraften för 40 procent av vår elproduktion. Tack vare kärnkraften och vattenkraften är Sveriges elsystem närmast utsläppsfritt. Kärnkraften är därmed avgörande för att vår elförsörjning ska fortsätta vara fossilfri.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Ämnar statsrådet vidta några åtgärder för att säkra fortlevnaden för svensk kärnkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-12 Anmäld: 2019-06-13 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga