Fri kultur

Skriftlig fråga 2018/19:414 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Myndigheten för kulturanalys har i rapporten Kulturanalys 2019 redovisat det uppdrag man fått av regeringen: att göra en samlad uppföljning av de nationella kulturpolitiska målen. Enligt målen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

De tre målen benämns i rapporten som självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet. Kulturanalys kritiska bedömning är att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen.

Mot bakgrund av självständighetsmålet har Kulturanalys bedömt ökad och alltför detaljerad politisk styrning av bidragsgivning och bestämda verksamheter. Detta är mycket allvarligt eftersom Kulturanalys anser att den nationella kulturpolitiken och dess legitimitet kan komma att ifrågasättas.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

På vilket sätt anser ministern att politisk styrning bidrar till kulturen som en dynamisk och obunden kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga