Friskolor och redovisning av uppgifter

Skriftlig fråga 2019/20:668 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Liberalerna har noterat att en dom meddelats som gör det möjligt för vissa friskolor att tillämpa ett regelverk som innebär att man inte behöver redovisa vissa uppgifter offentligt, till exempel elevernas betyg. Principen måste vara att skollagen ska gälla alla skolor oavsett kommun och oavsett huvudman. Undantag för så kallade känsliga uppgifter om eleverna finns redan avseende åtgärdsprogram, vilket omfattar samtliga huvudmän. Men att införa ett undantag som innebär att grundläggande skolinformation om elevernas kunskapsutveckling eller elevernas betyg kan sekretessbeläggas är olyckligt. Liberalerna menar att regeringen bör initiera ett arbete i syfte att se över lagstiftningen med målet att förtydliga och slå fast det offentligas rätt till insyn oavsett om det gäller kommunala eller fristående skolor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att skollagen ska omfatta även fristående skolor när det gäller insyn i exempelvis betyg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-10
Svar på skriftlig fråga