Friskvård för företagare som bedriver näringsverksamhet

Skriftlig fråga 2019/20:154 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För att motverka arbetsskador och sjukskrivningar är det viktigt med friskvård. Anställda – inklusive enmansföretagare som bedriver sin verksamhet genom eget aktiebolag – kan skattefritt erhålla förmån av enklare motion och annan friskvård. Det kan handla om frisörer, hovslagare, vvs-företagareare, tekniker med flera som får massage. Enmansföretagare som bedriver enskild näringsverksamhet går i dag miste om motsvarande möjlighet. Då såväl friskvård som företagande bör uppmuntras kan dagens regler ifrågasättas.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Har ministern några planer på att ändra dagens regler så att neutralitet i aktuellt avseende uppstår mellan enmansföretagare som bedriver enskild näringsverksamhet och enmansföretagare som är verksamma genom eget bolag för att ge fler samma möjlighet till friskvård? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga