Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder

Skriftlig fråga 2016/17:1882 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Tåget på sträckan Stockholm–Karlstad–Oslo har varit en stor framgång. Antalet resenärer har sedan starten ökat kraftigt, inte minst mellan Karlstad och Oslo. Möjligheterna till en miljövänlig, trygg och snabb resa har gjort att många resenärer har ändrat sina resvanor jämfört med för ett par år sedan.

Banan på den norska sidan av gränsen är dock i stort behov av en modernisering. Bland annat behöver kontaktledningar bytas ut för att säkerställa att trafiken på sträckan även i fortsättningen kan flyta utan problem. Att järnvägarna underhålls och stängs av under vissa tider är absolut nödvändigt. Avstängningar och reducerad trafik kommer vi att få uppleva runt om i Sverige under de kommande åren, då regeringens historiska satsning på järnvägsunderhåll kommer att få ett stort genomslag.

När de ansvariga för banorna beslutar om större underhållsinsatser är det viktigt med god framförhållning och en bra dialog med dem som nyttjar banan, detta för att tågföretagen och resenärerna ska kunna planera sina turer på ett så bra sätt som möjligt. När det gäller den för så många resenärer viktiga sträckan Stockholm–Karlstad–Oslo har detta varit ett problem.

Tågoperatören på sträckan, SJ AB, varnade nyligen för att de kan komma att lägga ned sina turer mellan Stockholm och Oslo, detta bland annat på grund av flyttade datum för när underhållsarbetet ska påbörjas. Detta skapar en stor frustration och osäkerhet för de tusentals personer som åker den aktuella sträckan. En nedläggning skulle även riskera att hämma det värmländska näringslivets utveckling.

Underhållsarbetet på sträckan var aktuellt även i slutet av 2016, då det föreslogs att arbetet på sträckan skulle ske dagtid, vilket skulle skapa stora problem för persontågen, något som Anna Johansson pratade med sin ministerkollega om.

Mot den bakgrunden och de nya uppgifterna kring startdatum och risk för förlängning av underhållsarbetet vill jag ställa följande fråga till statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att fortsätta dialogen med den norska infrastrukturministern om vikten av en fungerande tågtrafik mellan Stockholm och Oslo?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga