Fusket med trafikkörkort

Skriftlig fråga 2017/18:494 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Efter regeringsskiftet 2006 har 250 000 fler personer ett jobb att gå till. Detta är fantastiska siffror, men de måste öka om vi ska nå målet om lägst arbetslöshet år 2020. I dag är gymnasieutbildning tillsammans med körkort stora vattendelare på arbetsmarknaden. De som saknar körkort har svårare att ta ett jobb, vilket även regeringen sett och som resulterat i förslaget om CSN-lån för körskoleutbildning. Detta är en viktig politikutveckling för att fler ska komma i arbete.

Under 2017 har det dock framkommit flera oegentligheter kopplat till körskolor, bland annat organiserad brottslighet och illegala trafikskolor. En granskning av SVT Värmland visar också att fusket är utbrett vid körskolornas teoriprov. Vanligast är fusket när det gäller teoriproven för taxikörkort och taxitrafiktillstånd.

Fusket sker genom att frågor och svar avfotograferas och säljs vidare. Mobilkameror, kameror i glasögon och i pennor samt folk med vanliga fusklappar är några av alla de knep som Trafikverket ser. Att provkontrollanter upptäcker att folk försöker fuska eller kopiera frågorna och svaren är inte heller ovanligt. Problemet är att de som ertappas kan komma tillbaka dagen efter och skriva om provet. Ofta är det inte för att klara provet, utan för att kunna kopiera eller lära sig frågorna utantill. På Trafikverket har man trots det ingen laglig rätt att stoppa fuskare från att komma tillbaka.

Inom högskolevärlden kan fuskare som ertappas riskera avstängning. Där tas alla anmälda fusk upp hos en disciplinnämnd som avger vilket straff som ska utfalla. Detta är en modell som fungerar bra och som sätter stopp för oegentligheter. Regeringen bör fundera över om inte en liknande modell också behövs inom trafikskolesektorn. Inte minst då fuskandet inom körkortsutbildningen är ett hot mot trafiksäkerheten då vi får körkortsinnehavare som inte kan våra trafikregler.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Är statsrådet beredd att ge Trafikverket samma möjligheter som inom universitetsväsendet att vidta sanktionsmöjligheter mot fusket vid trafikskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-15 Överlämnad: 2017-12-18 Anmäld: 2017-12-19 Svarsdatum: 2018-01-02 Sista svarsdatum: 2018-01-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga