Fyrverkerier

Skriftlig fråga 2016/17:745 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Till firandet av det nya året hör ofta ljud- och ljussprakande fyrverkerier. I Göteborg anordnar ett företag ett storstilat fyrverkeri på ett avlyst område under eftermiddagen.

Tyvärr stannar inte avfyrandet där; flera dagar före och efter är det ett ständigt skjutande. Utan att ta hänsyn till att det finns människor och djur i närheten skjuts det på gator och i parker. Vi medborgare är förbjudna att bära den minsta lilla kniv på offentliga platser, men direkt dödliga fyrverkeripjäser kan vem som helst avfyra var som helst. Vissa kommuner har försökt införa lokala förbud, men förvaltningsrätten har stoppat sådana förbud. Lagstiftningen är därmed prövad, och frågan är regeringens ansvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för kommuner att införa lokala fyrverkeriförbud och försvåra för enskilda att få tillgång till fyrverkeripjäser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-01-27 Överlämnad: 2017-01-29 Anmäld: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga