Gävles behov av kraftsamling efter beskedet om Ericssons nedläggning

Skriftlig fråga 2009/10:360 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 16 december

Fråga

2009/10:360 Gävles behov av kraftsamling efter beskedet om Ericssons nedläggning

av Ulla Andersson (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Gävle behöver nu en kraftsamling för ett brett utvecklingsarbete efter det tunga beskedet om Ericssons nedläggning. Där har självklart regeringen ett stort ansvar och är en viktig aktör.

I regionen och kommunen pågår redan ett arbete där alla aktörer samlats för att se vad var och en kan göra och vad som kan göras tillsammans, men också för att kartlägga vad som i övrigt behöver göras.

Under lång tid har arbetet pågått med att skapa nya arbetstillfällen, nya näringar och att utveckla gamla. Satsningar på utbildningar är också återkommande. Trots det är arbetslösheten alltför hög i såväl kommunen som länet. Basindustrin är och har varit en viktig arbetsgivare i regionen och kommer så att vara även i framtiden, trots Ericssons besked. Omställningen till nya jobb behöver påskyndas.

Min fråga till näringsministern är därför följande:

Kan Gävle räkna med att näringsministern verkar för att regeringen kommer att bidra till att de förslag som de olika aktörerna tar fram förverkligas – det vill säga att nya jobb skapas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-16 Anmäld: 2009-12-16 Besvarad: 2009-12-30 Svar anmält: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-30)