Generaldirektör för ISP

Skriftlig fråga 2012/13:260 av Ahlin, Urban (S)

Ahlin, Urban (S)

den 18 januari

Fråga

2012/13:260 Generaldirektör för ISP

av Urban Ahlin (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

ISP:s generaldirektör ska efter sammanträde med Exportkontrollrådets ledamöter i varje enskild affär besluta om försvarsindustrin i Sverige får exportera krigsmateriel till andra länder.

Det är en grannlaga uppgift och kräver att tjänsten innehas av en person med integritet och erfarenhet. Den nuvarande generaldirektören gick i pension den 30 november 2012, och att så skulle ske har varit känt hos regeringen under lång tid. Det är därför med förvåning jag noterar att regeringen inte har utsett någon ny ordinarie generaldirektör. I dag leds verksamheten av en vikarierande generaldirektör.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet när en ny generaldirektör för ISP kommer att utses.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-18 Anmäld: 2013-01-22 Besvarad: 2013-01-28 Svar anmält: 2013-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-28)