Generationseffekter av reavinstbeskattningen

Skriftlig fråga 2016/17:786 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är många turer kring reavinstskatten på bostäder. Inte minst verkar regeringspartierna S och MP inte vara överens, vilket – åter – tydliggörs genom bostadsminister Peter Erikssons utspel i söndagens Dagens Nyheter med anslutande dementi av finansministern.

I finansministerns resonemang om varför det inte är aktuellt med en skatteväxling mellan reavinstskatt och ränteavdrag anger hon att det skulle påverka omfördelningen mellan generationerna, där äldre gynnas samtidigt som skatteväxlingen slår mot yngre.

Det må så vara – men samtidigt agerar S-MP-regeringen inte konsekvent i de banorna. Bara som exempel lånar S-MP-regeringen i högkonjunktur för att höja bidrag, vilket också måste ses som att man belastar kommande generationer.

Frågan är om finansministern i kommande budget kommer att agera mer konsekvent enligt linjen om att problematiska generationseffekter bör undvikas.

Med anledning av det som anförts ovan vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vilka initiativ kommer finansministern att ta i samband med kommande budget för att undvika problematiska generationseffekter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-02-02 Anmäld: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga