Goldstonerapporten om Gaza

Skriftlig fråga 2009/10:261 av Ahlin, Urban (s)

Ahlin, Urban (s)

den 2 december

Fråga

2009/10:261 Goldstonerapporten om Gaza

av Urban Ahlin (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den så kallade Goldstonerapporten som påvisar de brott mot internationell humanitär rätt och kränkningar av mänskliga rättigheter som begicks under kriget i Gaza har lagts fram för FN:s generalförsamling och råd för mänskliga rättigheter.

Det är nu upp till parterna i kriget att genomföra utredningar av de händelser som Goldstonerapporten tar upp. Utredningarna bör möta internationell standard och vara såväl oberoende som trovärdiga. De som brutit mot internationell rätt och kränkt mänskliga rättigheter ska ställas till svars. Det är viktigt för att upprätthålla respekten för folkrätten, undvika framtida krigsförbrytelser och ytterligare lidande.

Om inte parterna förmår ta detta ansvar måste det internationella samfundet agera. FN bör vara aktivt för att tillse att utredningarna genomförs och att de möter de krav som ställs på dem. EU har en viktig roll att spela som försvarare av mänskliga rättigheter och måste vara en stark kraft för att förhindra att processen avstannar.

Avser utrikesministern att agera för att processen för ansvarsutkrävande för brott mot internationell rätt under Gazakriget fortgår?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-02 Anmäld: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-14 Besvarad: 2009-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-14)