Göteborgspolisens hatbrottsenhet

Skriftlig fråga 2014/15:558 av Robert Hannah (FP)

Robert Hannah (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det är en mycket allvarlig företeelse att begå ett brott mot någon på grund av dennes sexuella läggning, etnicitet, hudfärg eller religionstillhörighet. Sverige har en straffskärpningsregel för hatbrott sedan 1993.

Stockholm och Malmö har särskilt utpekade utredningsgrupper med hatbrottsfokus – men ännu saknar Göteborgspolisen denna ytterst viktiga funktion. Hatbrottsgrupper gör bland annat egna förundersökningar, kompetensstöd, samordning, brottsofferstöd och uppföljning till hela regionen

Brå har jämfört kvaliteten på utredningarna som upprättas i Stockholm och Malmö med övriga delar av landet – även Göteborg. Av inspektionsrapporten framgår att hatbrottsgruppernas existens påverkat utredningsresultaten och kvaliteten på anmälningarna i positiv riktning. Enligt inspektionsrapporten har de polismyndigheter som inte haft hatbrottsgrupp eller särskilda utredare inom hatbrott färre anmälningar och åtal.

Det har under väldigt lång tid utlovats att även Göteborgspolisen ska ha en hatbrottsenhet. Men ännu har ingenting gjorts. Det är dags för regeringen att agera i frågan. Hatbrott i Göteborg är lika fruktansvärda och måste bekämpas med samma styrka och kompetens som i Malmö och Stockholm.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

När tänker statsrådet se till att en hatbrottsgrupp kommer att vara etablerad i Göteborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga