Gränsarbetare i Norden

Skriftlig fråga 2018/19:689 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det har länge funnits regler för hur gränsarbetare i Norden ska hanteras skattemässigt och hur myndigheter, arbetslöshetskassa och sociala rättigheter ska utformas. Jag har däremot stött på exempel på hur reglerna kring personnummer och samordningsnummer förändrats under senare tid. I det här fallet handlar det om två grannar som bor i Finland men båda jobbar i Sverige. De är finska medborgare och betalar skatt i Finland.

Den ena har börjat jobba före 2014 i Sverige och fick då ett svenskt personnummer, alltså ÅÅMMDD-XXXX. Med detta personnummer kan personen använda sig av till exempel Försäkringskassans hemsidas tjänster och även privata tjänster såsom försäkringar och banker.

Den andra började jobba 2016 i Sverige och fick då ett samordningsnummer, alltså ÅÅMMXX-XXXX. Detta innebär att man får en slumpad siffra i stället för att siffran representerar dagen man är född, alltså om personen är född den femte får personen i stället för 05 till exempel 86. När personen sedan försöker använda samordningsnumret för att logga in i exempelvis Försäkringskassans tjänster blir den nekad, då dessa kräver personnummer. Den kan inte heller använda sig av privata tjänster såsom att skaffa bilförsäkring, då de flesta sidor i dag kräver personnummer och inte godtar samordningsnummer. Detta leder till problem och försvårar denna gränsarbetares vardag, till skillnad från den som började sitt arbete 2014.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att underlätta för gränsarbetare med samordningsnummer, antingen genom att ge dem ett personnummer eller genom att de får samma tillgång till både offentliga och privata system som de som börjat jobba tidigare i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-22 Överlämnad: 2019-05-24 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-05 Sista svarsdatum: 2019-06-05
Svar på skriftlig fråga