Grupper av kemikalier

Skriftlig fråga 2017/18:1140 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den 1 mars 2017 riktade en majoritet i Sveriges riksdag ett tillkännagivande till regeringen angående europeisk kemikaliepolitik. Ett enigt utskott menade att regeringen bör agera på EU-nivå för att intensifiera arbetet och med kraft verka för att grupper av kemiska ämnen ska kunna bedömas samlat. 

Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har ett etappmål kring utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. För att nå miljökvalitetsmålet ska det via Reachförordningen och annan EU-lagstiftning senast 2020 i större utsträckning bland annat vara möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde. Detta är viktigt, eftersom ett sätt att kringgå ett förbud mot en viss kemikalie kan vara att byta ut den mot en annan kemikalie med liknande egenskaper, där oönskade egenskaper också kan vara förekommande. 

Dessa problem skulle delvis kunna motverkas om grupper av ämnen kunde bedömas samlat. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka initiativ har ministern och regeringen tagit, samt ämnar ta, för att uppfylla det tillkännagivande som riksdagen riktat till regeringen om att bedöma grupper av ämnen samlat?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-04 Överlämnad: 2018-04-05 Anmäld: 2018-04-10 Sista svarsdatum: 2018-04-11 Svarsdatum: 2018-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga