GS-vatten

Skriftlig fråga 2019/20:407 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

De internationella regelverken för utsläpp i Östersjön skärps från 2019 för nya fartyg och från 2021 för existerande fartyg. Ett förbud innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med godkända reningsanläggningar där kraven på rening är högre än i dag. Som en följd av detta måste hamnarna runt Östersjön tillhandahålla möjligheter för fartygen att lämna avloppsvatten i hamn. I praktiken handlar det om mottagningsanordningar för gråvatten och svartvatten (GS-vatten) från fartyg, för vidarepumpning till kommunala avloppsreningsverk.

Jag har träffat hamnföreträdare som har påtalat att det finns motstånd från en kommun att via avloppsledningar transportera GS-vatten till det kommunala avloppsreningsverket. Kommunen vill att hamnen ska frakta GS-vattnet med slambil till det kommunala avloppsreningsverket, vilket påför en stor extrakostnad för hamnen för slambilstransporter. Vid tömning av fartyg, speciellt kryssningsfartyg, kan hamnar tvingas ta emot enorma mängder GS-vatten och det är inte effektivt eller miljövänligt att frakta GS-vatten med slambilar i skytteltrafik när man kan leverera GS-vattnet via avloppsledningar.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Har ministern en handlingsplan som säkerställer att kommunerna har kapacitet att via avloppsledningar ta emot GS-vatten från fartyg som hamnarna är ålagda att mottaga? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga