Häktet i Halmstad

Skriftlig fråga 2009/10:884 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 8 juni

Fråga

2009/10:884 Häktet i Halmstad

av Hans Hoff (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den sista juni läggs häktet i Halmstad ned. Kriminalvården har av besparingsskäl sagt upp de platser man fram till nu hyrt i polisens lokaler. De besparingar Kriminalvården tror sig göra möts dock av kraftigt ökande kostnader för polisen i Halland. Detta eftersom polisens arrest kommer att vara kvar och behöva mer personal eftersom den tidigare samordningen mellan polisen och Kriminalvården gällande bland annat bemanningsfrågan upphör. Det som en myndighet sparar äts därmed mer eller mindre upp av ökade kostnader för en annan myndighet. Jag anser att bristen på helhetstänkande och en samhällsekonomisk analys är allvarlig.

Personer som häktas kommer framöver att transporteras av poliser till häktena på andra orter, främst Göteborg och Helsingborg. Poliser kommer alltså att få agera chaufförer i stället för att vara ute och bekämpa brott. Likaså kommer åklagare, försvarsadvokater och utredare att tvingas resa långt för att genomföra förhör. Det blir alltså ett kraftigt ökat resande med både tidsspillan och miljöpåverkan som följd.

Min fråga är därför om justitieministern anser detta vara rimligt eller hur hon annars avser att agera för att resurser för brottsbekämpning i Halland kommer att användas så effektivt som möjligt.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-08 Anmäld: 2010-06-08 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)