Häktet i Halmstad

Skriftlig fråga 2020/21:1205 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Behovet att häktesplatser är stort. Många vittnar om överfulla häkten på flera ställen i Sverige. Det var mot den bakgrunden som Kriminalvården i november 2018 beslutade att inrätta nya häkten och anstalter på 13 platser runt om i landet. Halmstad var en av de orter som pekades ut och skulle enligt planerna få ett nytt häkte med 55 platser.

Beslutet välkomnades i Halmstad. Från Kriminalvårdens sida talades det då om att byggnationen skulle påbörjas snabbt. Nu, drygt två år senare, är bygget ännu inte påbörjat trots att behovet är väldigt stort. Det finns ingen information om när ett nytt häkte kan öppna i Halmstad.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att bygget av ett nytt häkte i Halmstad bör påbörjas, och hur avser ministern att se till att Kriminalvården uppfyller de löften man har gett?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-08 Överlämnad: 2021-01-11 Anmäld: 2021-01-12 Svarsdatum: 2021-01-20 Sista svarsdatum: 2021-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga