Handel med falska asylhandlingar

Skriftlig fråga 2018/19:314 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I samband med att en person söker asyl i Sverige tilldelar Migrationsverket personen i fråga ett individuellt bevis, ett så kallat LMA-kort. Det är inget identitetskort utan ett bevis att personen är asylsökande och har rätt att vistas i Sverige i väntan på ett beslut.

Polisen misstänker nu att det pågår förfalskningar och handel av dessa LMA-kort, enligt Metro den 17 februari 2019. Nya kort tillverkas genom att man byter ut fotografiet och därigenom använder sig av en annan identitet. Parallellt pågår det också en omfattande internethandel med de LMA-kort som Migrationsverket delar ut till asylsökande. 

Det finns ett särskilt stort intresse för förfalskade LMA-kort eftersom kortet ger innehavaren förmåner i samhället. Kortet ger till exempel ett rabatterat pris om man besöker tandläkare och sjukhus eller köper medicin.

Den utbredda förfalskningen av LMA-kort gör att det i dagsläget inte alls är svårt att få tag i ett LMA-kort, och enligt polisen kostar ett förfalskat kort ungefär 2 000 kronor.

För att vända denna utveckling uppmanar polisen nu myndigheter och företag att verifiera och säkerställa asylsökandes identitet genom andra identitetshandlingar.

Detta är en oroväckande utveckling, och handel med falska asylhandlingar måste tas på stort allvar. Det handlar om statens förmåga att sköta sina allra mest grundläggande uppgifter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa dessa bedrägerier med falska LMA-kort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-26 Anmäld: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga