Handikappades möjligheter att vara aktiva i handikapporganisationer

Skriftlig fråga 2006/07:1190 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 16 maj

Fråga

2006/07:1190 Handikappades möjligheter att vara aktiva i handikapporganisationer

av Hans Hoff (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Att vara aktiv i ideell föreningsverksamhet är vanligt i vårt land. Det är många medborgare som är förtroendevalda i någon föreningsverksamhet och som finner stort utbyte av det samtidigt som det tillför samhället oerhört mycket.

Det har kommit till min kännedom att Försäkringskassan i Halland ifrågasätter ersättningen från vårt socialförsäkringssystem i samband med förtroendeuppdrag. Man ifrågasätter om handikappade kan ha förtroendeuppdrag som till exempel ordförande, kassör eller sekreterare i ideella lokala handikapporganisationer där förtroendeuppdrag utförs under kvällstid och i liten omfattning.

Detta omöjliggör för många som är aktiva inom handikapprörelsen att inneha ideella förtroendeuppdrag. Enligt uppgifter från handikappkonsulenten i Halmstad så har nu flera förtroendevalda i handikapporganisationer lämnat sina uppdrag på grund av detta.

Jag anser detta vara helt orimligt, att inte kunna uppbära ersättning samtidigt med ett förtroendeuppdrag som hänger samman med den organisation man har uppdraget i. Den ersättning dessa organisationer ger är mest av arten täckning för utlagda kostnader och telefon.

Jag vill fråga om statsrådet anser att det är rimligt att man inte ska kunna få ersättning från socialförsäkringssystemet samtidigt som man innehar ett förtroendeuppdrag i en handikapporganisation och om statsrådet avser att ta något initiativ i saken.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)