Handläggningstider för asylansökningar från så kallade säkra länder

Skriftlig fråga 2015/16:227 av Fredrik Schulte (M)

Fredrik Schulte (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen och Alliansen har i migrationsöverenskommelsen enats om att implementera förslaget om säkra länder, det vill säga snabbehandling av asylsökningar när den sökande kommer från ett land som inte befinner sig i krig eller där levnadsförhållandena på annat sätt är sådana att asyl med stor sannolikhet inte kommer att beviljas. Det svenska systemet för asylmottagande är hårt ansträngt och att ha ett stort söktryck från människor som saknar asylskäl förvärrar situationen på ett icke långsiktigt hållbart sätt. Därför är frågan om säkra länder en mycket angelägen fråga. Likaså är det centralt att den särskilda snabba handläggningen också sker snabbt.

 

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur lång handläggningstid han bedömer att ett asylärende kommer att ta om den sökande kommer från ett säkert land och när han tror att reformen kommer att vara på plats.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-04 Överlämnad: 2015-11-04 Anmäld: 2015-11-05 Svarsdatum: 2015-11-11 Sista svarsdatum: 2015-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga