handläggningstider vid miljöprövningar

Skriftlig fråga 2003/04:370 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 1 december

Fråga 2003/04:370

av Hans Hoff (s) till miljöminister Lena Sommestad om handläggningstider vid miljöprövningar

Regeringen placerar tillväxtfrågorna högt på den politiska dagordningen. Det är positivt. Ekonomisk tillväxt är nödvändig för att klara framtidens välfärd och arbete.

För att få ökad tillväxt krävs bland annat att myndigheterna underlättar tillväxten och att strukturella hinder för tillväxten undanröjs. Ett sådant hinder är de orimligt långa handläggningstiderna vid miljöprövningar och vid överklagande av miljödomstolarnas beslut. De utdragna handläggningstiderna leder till att viktiga industriprojekt försenas eller fördyras.

Ett exempel är Scanraff i Lysekil, som vill bygga ut anläggningen för att kunna producera svavelfria drivmedel. Det är ett projekt som väntas ge omkring tusen arbetstillfällen under tre år. Miljödomstolen gav tillstånd till utbyggnaden för ett år sedan, men efter överklaganden har domstolen beslutat att kräva en ny miljöprövning. Den redan pågående utbyggnaden och investeringen på 3,3 miljarder kronor stoppades på obestämd tid.

Fler exempel finns. Förseningar och fördyringar av det här slaget utgör ett allvarligt hinder för näringslivets expansion. Andra länder i Europa har till skillnad från Sverige fastlagda regler för hur långa handläggningstiderna vid miljöprövnigar får vara, vilket gör att vi i dag har en konkurrensnackdel.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Sverige i framtiden inte ska ha en konkurrensnackdel när det gäller tidsåtgången för miljöprövningar av industriinvesteringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-12-01 Anmäld: 2003-12-01 Besvarad: 2003-12-10 Svar anmält: 2003-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-10)