Handläggningstiderna för bostadstillägg

Skriftlig fråga 2019/20:211 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Det har inkommit många klagomål avseende Pensionsmyndighetens handläggningstider för bostadstillägg till pensionärer. De pensionärer som beräknas kunna vara berättigade till bostadstillägg har ofta låga pensioner och är ensamstående. De långa handläggningstiderna slår mot äldre människor med låga inkomster och små marginaler, människor som ofta inte är vana att ha kontakt med myndigheter. 

Väntetiderna överstiger sex månader, vilket är oacceptabelt. Pensionsmyndigheten har under lång tid försökt att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, dock utan något märkbart resultat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att handläggningstiderna för bostadstillägg omgående ska minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Överlämnad: 2019-10-18 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga