Handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer

Skriftlig fråga 2018/19:846 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I början av sommaren framkom att handläggningstiderna hos Pensionsmyndigheten för bostadstillägg till pensionärer ligger på uppemot ett halvårs tid. De pensionärer som beräknas kunna vara berättigade till bostadstillägg har ofta låga pensioner och är ensamstående. Det handlar alltså om äldre människor med låga inkomster och små marginaler. Utan bostadstillägg finns i regel ingen annan hjälp att få ekonomiskt, varför det är av stor vikt att besluten kan avgöras skyndsamt.

Ansvarig myndighet förefaller att under lång tid ha försökt att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, dock utan något större resultat. Att det skulle ta flera år att få ordning på det hela är helt enkelt inte acceptabelt. För samtidigt kommer myndigheten att framöver behöva göra förändringar av sina system till följd av andra lagförändringar som rör pensioner. Pensionsmyndigheten hävdar att de behöver utökade ekonomiska medel för att handläggningstiderna ska kunna minska och systemen ska kunna fungera tillfredsställande. 

Det är avgörande att äldre människor ska kunna lita på att de får det nödvändiga ekonomiska stöd de behöver och beslut om detsamma i rimlig tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vad avser statsrådet att göra för att handläggningstiderna för bostadstillägg ska minska omgående genom dels ekonomiska medel till ansvarig myndighet, dels regelförändringar för handläggningstidernas längd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-07-10 Överlämnad: 2019-07-11 Sista svarsdatum: 2019-07-25 Svarsdatum: 2019-08-01 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga