Handläggningstiderna på Havs- och vattenmyndigheten

Skriftlig fråga 2018/19:793 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Situationen för torsken i Östersjöns östra bestånd är akut, vilket också påverkar yrkesfisket. Regeringen har aviserat att den jobbar för att EU-kommissionen ska vidta så kallade emergency measures. Det är högst rimligt med tanke på situationen. Parallellt med detta bör regeringen agera så att inte det kvarvarande yrkesfisket blir helt utslaget.
Enligt uppgift har några yrkesfiskare i Östersjön sökt licens för att bedriva selektivt kräftfiske i Västerhavet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har mottagit ansökningar och har utlovat svar på desamma till i december. Med tanke på den prekära situation som råder känns det otillfredsställande att HaV:s ärendehantering tillåts dra ut så på tiden.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder har ministern för avsikt att vidta för att påskynda processen med licenstilldelning för de yrkesfiskare som väljer att lämna Östersjön för Västerhavet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-18 Överlämnad: 2019-06-18 Anmäld: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-06-27
Svar på skriftlig fråga