Hantering av läkemedelsbrist

Skriftlig fråga 2019/20:422 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under de senaste åren har antalet restnoterade läkemedel ökat kraftigt. Det har varit en pågående trend i Sverige, Europa och även globalt. I dag finns det ingen myndighet eller aktör som ansvarar för läkemedelsförsörjningen fullt ut. Det finns inte heller någon lagstiftning som kan ställa krav på läkemedelsleverantörer. 

Lunds universitet har i sin utredning, som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen, bland annat lyft behovet av att bilda en ny myndighet för att hantera problematiken med restnoteringar. Det saknas i nuläget kravställd kontinuitetshantering och kravställd lagerhållning. Apoteken har i vissa fall mindre lager, och vid flertalet fall saknas mediciner, vilket SVT:s färska kartläggning har redovisat.

Läkemedelsbristen är ett akut problem, men trots det väljer regeringen att avvakta helt med åtgärder, i väntan på att den pågående statliga utredningen ska redovisas i december nästa år. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern att verka för att förhindra att läkemedelsbristen leder till allvarliga konsekvenser i väntan på den statliga utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga