Hanteringen i samband med att trafikförsäkringen träder i kraft

Skriftlig fråga 2006/07:1118 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 4 maj

Fråga

2006/07:1118 Hanteringen i samband med att trafikförsäkringen träder i kraft

av Hans Hoff (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 1 juli 2007 träder extraskatten på trafikförsäkringspremien i kraft. Denna skatt ska bekosta kostnader för sjukskrivning i samband med trafikolyckor genom att man för över kostnaderna från socialförsäkringen till trafikförsäkringen. Därmed är det i praktiken en privatisering av försäkringen som sker. Även tidigare inträffade trafikskador ska omfattas av denna nya regel.

Alla bilister och mc-förare kommer att känna av denna höjning av premien och jag ser en stor risk med att många kommer att få det svårt att ekonomiskt klara av denna höjda premiekostnad. Att de som blir trafikskadade inte kommer att omfattas av vårt gemensamma socialförsäkringssystem är också en mycket stor förändring i vårt samhälle. Även här ser jag risker med att den enskilde kommer att behöva kämpa för att få rätt till ersättning och stöd i en svår situation.

Många olika instanser är kritiska till denna förändring och ser framför sig hur allt högre premier kommer att innebära allt fler oförsäkrade fordon. En skatt som höjs med 32 procent kommer att drabba många medborgare hårt, inte minst låginkomsttagare och pensionärer.

Min fråga till finansministern är om han kommer att gå vidare med att privatisera andra sjukförsäkringskostnader i vårt samhälle, exempelvis för de som råkar ut för idrottsskador.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-04 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-09 Svar anmält: 2007-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-09)