Hatbrottsutbildning

Skriftlig fråga 2007/08:1516 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 1 augusti

Fråga

2007/08:1516 Hatbrottsutbildning

av Eva-Lena Jansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under veckan som gått har Stockholmpolisen identifierat minst två hatbrott som genomförts mot homosexuella män. Genom inrättandet av en hatbrottsjour har man i Stockholm både kompetens och resurser att aktivt upptäcka och utreda misstänkta hatbrott.

Dessvärre saknar många av landets poliser utbildning i hatbrott, något som är allvarligt eftersom dessa brott begås i hela landet. Därför borde det vara självklart att de poliser som inte har kompetens i ämnet utbildas i syfte att kunna upptäcka och utreda hatbrott.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är därför följande:

Är justitieministern beredd att vidta åtgärder för att säkerställa att de poliser som saknar kompetens i hatbrott får genomgå en hatbrottsutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarad: 2008-08-12 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-12)