Hedersrelaterat bortförande

Skriftlig fråga 2018/19:446 av Johanna Rantsi (M)

Johanna Rantsi (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I dag lever många barn och vuxna under hedersrelaterat våld och förtryck. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär en begränsning och kontroll av individers tillvaro. Det kan ta sig uttryck i till exempel bortgifte, oskuldskontroller eller könsstympning. Flickor och kvinnor är särskilt utsatta även om vi aldrig får glömma att pojkar och män också omfattas av kontroll och maktutövning.

Under längre skollov ökar risken att barn och unga förs ut ur landet utifrån en hedersrelaterad problematik i syfte att till exempel giftas bort eller könsstympas. Ibland kommer barn tillbaka och ibland upptäcker skolor på hösten att barn är borta. Förra året rapporterade 88 kommuner att de fått rapporter eller orosanmälningar om barn som förts ut ur landet mot sin vilja, och 2017 fördes 56 barn ut ur Sverige mot sin vilja till följd av misstänkt hedersförtryck enligt Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck. Samtidigt kan mörkertalet förmodas vara stort.

För att förhindra detta krävs hårdare tag mot hedersrelaterad brottslighet och starkare skydd för dem som utsätts. Nu närmar sig ytterligare ett långt sommarlov.

Med anledning av det vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka att barn och unga förs ut ur landet utifrån en hedersrelaterad problematik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-22 Överlämnad: 2019-03-25 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga