Hela landet-perspektiv när staten köper konst

Skriftlig fråga 2020/21:1800 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I och med återstarten av kulturen i spåren av pandemin satsar regeringen 50 miljoner på ökat inköp av konst från statens sida. Denna satsning syftar både till att fler konstnärer ska få skäligt betalt för sina verk och till att ge det allmänna tillgång till mer konst.

Det har dock framkommit i medier att en mycket stor andel av dessa konstinköp, i synnerhet den del som Moderna Museet hanterar, görs på konstgallerier i Stockholm. Detta är värt att ifrågasätta, då dessa statliga satsningar rimligen bör syfta till att stimulera verksamhet i hela landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Har ministern för ambition att arbeta för att Moderna Museet och Statens konstråd ska bredda sitt geografiska synfält när det kommer till inköp av samtida konst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-12 Överlämnad: 2021-02-14 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga