Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs

Skriftlig fråga 2011/12:745 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 5 september

Fråga

2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Jag har nyligen nåtts av uppgiften att Försvarsmakten beslutat att avveckla helikopterflottiljens kvarvarande verksamhet på F 7 Såtenäs till förmån för en flytt till Ronneby. Om denna uppgift stämmer innebär det att försvarets helikopterverksamhet nu tvingas genomgå ännu en organisationsförändring. En av de mest centrala slutsatserna i den säkerhetskulturutredning som 2009 genomfördes av Statens haverikommission var att säkerheten i helikoptervapnet påverkats negativt av ständiga omorganisationer.

I utredningen Maritim samverkan, som överlämnades till regeringen under sommaren, föreslogs att försvaret skulle återfå ansvaret för sjö- och flygräddning. Utredningen har ännu inte remissbehandlats, men genomförandet av dess förslag försvåras om den enda kvarvarande helikopterverksamheten i västra delen av landet avvecklas.

Min fråga är därför vad statsrådet avser att göra för att behålla en etablering av helikopterverksamhet vid Såtenäs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-05 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)