Hemliga tvångsmedel

Skriftlig fråga 2018/19:756 av Louise Meijer (M)

Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I medier har det rapporterats om nya tolkningar av regleringen kring hemliga tvångsmedel och hemlig teleavlyssning. För att få använda hemlig teleavlyssning krävs att straffvärdet för det enskilda brottet uppgår till två års fängelse. Åklagarna har tidigare tolkat bestämmelsen som att den även kan användas vid seriebrottslighet och att det som då får betydelse är att brottslighetens samlade straffvärde överstiger två års fängelse. Sedan i mars i år har dock denna mer generösa tolkning av lagen upphört eftersom den strider mot lagens ordalydelse och förarbeten.

Detta medför att utredningar avseende exempelvis bedrägerier försvåras avsevärt eftersom de enskilda brottens straffvärde generellt sett inte överstiger två års fängelse.

Bestämmelsen i rättegångsbalken bör därför ändras så att hemliga tvångsmedel får användas vid seriebrottslighet där det samlade straffvärdet överstiger två års fängelse.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att förändra regleringen för hemliga tvångsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-12 Anmäld: 2019-06-13 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga