Höghastighetstågens finansiering

Skriftlig fråga 2015/16:1013 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Redan i valrörelsen lovade Socialdemokraterna och Miljöpartiet nya stambanor för höghastighetståg, ett löfte som man nu gått vidare med i regeringsställning.

Trafikverket bedömer att kostnaden för den nya höghastighetsjärnvägen kommer att uppgå till 190–330 miljarder kronor. För att finansiera den nya höghastighetsbanan har trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) tidigare uttalat att staten borde låna pengar från utlandet till detta bygge.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson om utlandslån är en tänkbar lösning för finansministern och regeringen för att finansiera höghastighetståg i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-03-22 Överlämnad: 2016-03-22 Anmäld: 2016-03-23 Svarsdatum: 2016-03-30 Sista svarsdatum: 2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga