Högspecialiserad hjärtsjukvård

Skriftlig fråga 2019/20:180 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Hjärt-kärlsjukvården behöver koncentreras ytterligare när det gäller högspecialiserad vård. Det är vårdens kvalitet som ska prioriteras så att varje hjärtpatient får bästa möjliga vård. Om man som hjärt-kärlpatient inte får den vård man behöver i sin hemregion ska man kunna välja slutenvård i en annan region. Detta skulle bland annat kunna sätta ytterligare tryck på att korta väntetiderna.

Patientlagen behöver utvecklas i syfte att stärka patienternas inflytande över att fritt kunna få välja slutenvård. Hittills visar tyvärr gjorda analyser och utvärderingar att patientlagen är en lag utan genomslag. Detta är inte rimligt.

Patienternas säkerhet behöver stärkas. Den införda patientlagen har inte fått det genomslag i vården som var avsett. Därtill behöver den utvecklas för att stärka bland annat patienternas möjligheter att få rätt vård i tid i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för att högspecialiserad hjärtsjukvård ska komma hela Sverige till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-15 Anmäld: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga