homo- och bisexuellas psykiska hälsa

Skriftlig fråga 2001/02:1333 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 12 juni

Fråga 2001/02:1333

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om homo- och bisexuellas psykiska hälsa

Vi har i en nyligen genomförd undersökning inom psykologiska institutionen vid Stockholms universitet kunnat ta del av unga homo- och bisexuellas psykiska hälsa. Det har visat sig att så många som var tredje ung lesbisk och var fjärde ung bög har funderat på eller försökt ta sitt eget liv.

Jag anser att det är ett tecken på att trots det allt öppnare samhälle vi har så är det långt ifrån tillräckligt för att möta unga homo- och bisexuellas behov. Undersökningen visar tydligt att många känner sig utsatta och ensamma, och att attityden fortfarande tycks vara att detta inte är något att prata öppet om. Till saken hör även, anser jag, att många uppfattar psykologer och terapeuter som utbildade i en skola som anser homosexualitet vara en avvikelse. Vi kan ju konstatera att homosexualitet fortfarande har ett kapitel i en av våra mest använda läroböcker i psykiatrisk sjukdomslära.

Min fråga till socialministern Lars Engqvist är därför:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att minska den psykiska ohälsan hos unga homo- och bisexuella?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarad: 2002-06-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-27)