Hongkong och Kina

Skriftlig fråga 2019/20:468 av Helena Antoni (M)

Helena Antoni (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under den senaste tiden har det kommit fler och fler rapporter om vad som pågår i Hongkong. Det som började som en protest mot förslaget att Hongkong skulle börja utlämna misstänkta till Fastlandskina har nu kraftigt eskalerat, och protesterna har blivit alltmer våldsamma. Demonstranterna demonstrerar numera inte bara mot förslaget om utlämning utan även för demokrati och frihet. Något som Sverige borde stå upp för och värna inte bara i Sverige utan även i resten av världen. Nu är inte läge för Sverige att lamt se på.

Polisen skjuter tårgas och gummikulor mot demonstranter och hotar även med att börja skjuta skarpt, samtidigt som Kinas ambassadör i Sverige uttrycker regelrätta hot mot regeringen och enskilda svenskar om de inte agerar som Kina säger.

Detta är ett oacceptabelt beteende som måste få konsekvenser. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga