hotad svensk livsmedelsindustri

Skriftlig fråga 2003/04:357 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 27 november

Fråga 2003/04:357

av Patrik Norinder (m) till näringsminister Leif Pagrotsky om hotad svensk livsmedelsindustri

Den svenska livsmedelsindustrin kan sätta fart på Sverige, ansåg statsrådet vid en träff med branschen den 13 november i år. Detta uttalande kommer när svensk djurproduktion är inne i en svår kris. Svensk jordbruksproduktion konkurrerar inte med omvärlden på samma villkor. Förutom extraskatter och ett otympligt regelverk som tynger produktionen har Sverige världens hårdaste djurskyddslag.

Svensk livsmedelsproduktion skulle säkert stå sig väl på en fri marknad. När denna inte existerar anpassar sig handeln till rådande läge och ökar importandelen. Detta innebär att förutsättningarna för svensk råvaruframställning minskar och jordbrukets överlevnad på sikt är hotad.

I dag sysselsätter svenskt jordbruk ca 250 000 personer direkt eller indirekt. Inom bara matfågelproduktionen arbetar ungefär 10 000 personer. Jordbruket bidrar alltså till en icke ringa andel sysselsatta @ arbetstillfällen som är hotade om inte regeringen snabbt förändrar förutsättningarna för svenskt jordbruk.

I regeringsförklaringen uttryckte statsministern att "Sveriges jordbrukare måste kunna konkurrera på villkor som är likvärdiga de som gäller för övriga Europa".

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att svenska jordbruksföretag ska få lika konkurrensvillkor med dem som finns i Europa?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-11-27 Anmäld: 2003-11-27 Besvarad: 2003-12-04 Svar anmält: 2003-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-04)