Hotet mot avels- och ledarhundsverksamheten

Skriftlig fråga 2005/06:678 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 19 december

Fråga 2005/06:678 av Johnny Gylling (kd) till statsminister Göran Persson (s)

Hotet mot avels- och ledarhundsverksamheten

För de synskadade är tillgången till ledarhundar mycket viktig och tillgången till avels- och ledarhundsverksamhet är avgörande. En nedläggning av verksamheten vore en katastrof för de synskadade som är beroende av ledarhundar. Detta scenario håller dock på att bli verklighet trots löften från statsministern om att det aldrig skulle ske. Statsministern lovade för cirka tre år sedan att Hundskolan som i dag endast driver avels- och ledarhundsverksamheten skulle räddas från den konkurs de var hotade av. Det löftet hölls inte utan Hundskolan begärdes i konkurs kort efter statsministerns löfte. I en annan intervju samma år lovade statsministern att synskaderörelsen inte skulle drabbas ekonomiskt av konkursen för Hundskolan. Inte heller det löftet uppfylldes; konkursen för Hundskolan kom att kosta synskaderörelsen 14,5 miljoner kronor. Den del av Hundskolan som fortfarande finns kvar, nämligen avels- och ledarhundsverksamheten, hotas nu av nedläggning då de anses vara för dyra vid upphandlingen. Enligt utredare Bertil Norbelie kommer ingen enskild uppfödare att ha råd att satsa de resurser som krävs för att skaffa den kompetens som krävs för avelsarbete och därmed riskerar denna mycket viktiga kompetens att gå förlorad. Om inte regeringen ingriper finns risk för att hela Hundskolan med ca 300 hundar kommer att avvecklas. Det skulle innebära en katastrof för hela synskaderörelsen och ett svek i dubbel bemärkelse med tanke på de löften statsministern tidigare utfärdat.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsministern:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att säkerställa verksamheten med avels- och ledarhundar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-12-19 Besvarad: 2006-01-11 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-11)