hushållens kostnader

Skriftlig fråga 2001/02:268 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 23 november

Fråga 2001/02:268

av Hans Hoff (s) till statsrådet Ulrica Messing om hushållens kostnader

I ett flertal rapporter har det konstaterats att de svenska hushållens kostnader är betydligt högre än genomsnittet i Europa. Enligt Konkurrensverket kan så mycket som 10@16 % av prisskillnaden mellan Sverige och OECD-länderna bero på bristande konkurrens i Sverige.

Man kanske i sak inte blir så förvånad med tanke på de avslöjanden som har gjorts vad gäller kartellbildningar de senaste åren. Vikten av att Sverige som nation kraftfullt arbetar för att öka konkurrensen, motverkar alla former av prissamverkan och marknadsuppdelning kan inte nog understrykas.

Brister i konkurrens på den svenska marknaden leder till högre priser och detta drabbar främst de svenska hushållen med ökade kostnader i miljardbelopp.

Enligt Konkurrensverket kan vi få betydande välfärdsvinster om konkurrensen skärps och priserna därmed pressas ned. Om vi fick ned prisnivån i Sverige med 10 % skulle en tvåbarnsfamilj kunna spara närmare 2 500 kr i månaden.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att minska hushållens kostnader genom att öka konkurrensen och motverka prissamverkan och marknadsuppdelning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-23 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2001-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-04)