Icesave-avtalet och IMF

Skriftlig fråga 2009/10:635 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 12 mars

Fråga

2009/10:635 Icesave-avtalet och IMF

av Ulla Andersson (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Norge kräver inget färdigt Icesave-avtal för att diskutera fortsatta utbetalningar av stödlån till Island inom IMF-programmet, har Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe förklarat enligt Aftenposten inför torsdagens nordiska utrikesministermöte i Köpenhamn.

Norge hänvisar till att deras lån är kopplat till IMF-paketet och att de anser att det kan löpa vidare utifrån stabilitetsprogrammet så länge villkoret uppfylles enligt avtalet med IMF.

Vidare är den norske utrikesministern tydlig med att de nordiska länderna inte på något sätt bör blockera att denna sak diskuteras i IMF.

Den norska regeringen är även positivt inställd till att finna alternativa vägar för att stödja Island finansiellt.

Utifrån ovanstående vill jag fråga finansministern vilken linje han kommer att driva när IMF ska hantera frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-12 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-18 Svar anmält: 2010-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-18)