Illegal införsel av vapen

Skriftlig fråga 2019/20:397 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det finns otaliga rapporter om illegal införsel av vapen och sprängämnen till Sverige. Det handlar om allt från så kallade små och lätta vapen till större automatvapen. Utrustningen används efter införseln i Sverige av kriminella gäng för olika våldshandlingar, alltifrån hot och rån till sprängningar och mord.

Anställda vid tullen uttrycker ofta stor frustration över sina bristande befogenheter och säger ofta att med utökade befogenheter skulle de ha möjlighet att agera på ett mer effektivt sätt för att förhindra införsel av vapen.

För att komma till rätta med ovanstående problem bör åtgärder vidtas skyndsamt eftersom problemen med införsel av vapen accelererar och därmed konsekvenserna av dessa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att stärka tullens möjligheter att stoppa den illegala införseln av vapen till Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga