import av hobbyfordon

Skriftlig fråga 2003/04:1194 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 13 maj

Fråga 2003/04:1194

av Johnny Gylling (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om import av hobbyfordon

Att motorhobby i dess olika former är viktig har tidigare uttalats av trafikutskottet i bland annat betänkande 2001/02:TU13 samt 2002/03:TU2. Vid interpellationsdebatt den 29 april 2003 försäkrade ministern att regeringen och riksdagen har samma uppfattning samt att myndigheterna också ska underlätta för fordonshobbyn.

Det är därför bekymmersamt att myndigheter fortfarande i vissa fall uppvisar en negativ attityd till företeelser som import av fordon, besiktning, ombyggnad med mera. I dag är tillämpningen av importreglerna oklara och olika över landets bilprovningar. Att eftermontera en dragkrok på en USA-importerad bil kan på vissa håll vara omöjligt. Saknas rätt märke på en viss årsmodell kanske bilen inte går att registrera. Importerade motorcyklar kan avkrävas dyra bullerprov eller nekas registrering därför att motorn är modifierad. I vissa fall har hänt att Bilprovningen hänvisat till Vägverkets föreskrifter och Vägverket hänvisat till Bilprovningens tolkningar.

Därmed finns det tyvärr många exempel på att myndigheter motarbetar och försvårar för motorintresserade personer att importera, bygga om eller modifiera sina fordon. Det kan handla om enskilda myndighetsutövare eller oklara föreskrifter. Det ska erkännas att fordonshobbyn i Sverige i allmänhet har bra villkor och att många positiva exempel finns. Men fortfarande krävs en attitydförändring hos myndigheter.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta en fri handel av fordon inom EU, import av fordon från tredje land, registrering och besiktning av entusiastfordon i allmänhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-13 Anmäld: 2004-05-13 Besvarad: 2004-05-19 Svar anmält: 2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)