Indexuppräkning av bensinskatt

Skriftlig fråga 2018/19:765 av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en uppmärksammad intervju i Aftonbladet påstås finansministern ha sagt att hon är säker på att bensinskatten kommer att höjas. Detta är ett citat hon sedan tagit avstånd från, och hon har begärt en rättelse från Aftonbladet.

Aftonbladet å sin sida vill inte göra någon rättelse eftersom man anser att den årliga indexering av bensinskatten som sker med automatik innebär en årlig skattehöjning.

Enligt Aftonbladets biträdande redaktör har samtidigt finansministerns stab uppgett för Aftonbladet att indexeringen inte är att betrakta som en skattehöjning.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser ministern att den årliga indexuppräkningen av bensinskatten innebär en skattehöjning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga