Införande av ett exportpris för dataspel

Skriftlig fråga 2009/10:483 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 5 februari

Fråga

2009/10:483 Införande av ett exportpris för dataspel

av Camilla Lindberg (fp)

till statsrådet Ewa Björling (m)

För att uppmärksamma den framgångsrika svenska musikbranschen inrättades 1996 ett musikexportpris som i år delades ut till musikgruppen Mando Diao. Detta pris har haft stor betydelse för att tydliggöra de svenska musikframgångarna och de aktörer som ligger bakom framgången.

En annan bransch av växande betydelse i svensk export är dataspel. Spel utvecklade i Sverige säljer för miljarder kronor över världen, vilket ger stora exportinkomster, skapar jobb och stimulerar forskning och utveckling i teknikens framkant. Denna nya näring växer dock betydligt mer i skymundan, trots att intäkterna ofta är större än från musikbranschen.

Är statsrådet beredd att verka för införandet av ett liknande pris för att stimulera och uppmärksamma den svenska dataspelsbranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-05 Anmäld: 2010-02-09 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)