Information till brottsoffer

Skriftlig fråga 2005/06:2117 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 8 september

Fråga 2005/06:2117 av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Information till brottsoffer

Ännu en gång har ett brottsoffer under chockartade former blivit uppmärksam på att den gärningsman man trodde satt bakom lås och bom i stället befinner sig utanför fängelsets murar, i ens egen direkta närvaro. Nu senast var det en tolvårig flicka som blivit våldtagen av en man i grannskapet. Han blev utsläppt på permission utan att flickan eller hennes familj blivit informerad om det.

Reglerna för hur kriminalvården ska agera för att informera brottsoffren vid en förestående permission måste förbättras. Större hänsyn måste tas till brottsoffren. För att öka tryggheten för brottsoffrets situation och samtidigt ge våldsverkare möjlighet till permission måste nya verktyg kunna användas.

Vilka åtgärder avser stadsrådet att vidta för att förbättra informeringen till och tryggheten för brottsoffren i samband med gärningsmännens permissioner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-09-08 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-15)