Infrastruktur för laddstolpar

Skriftlig fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Alliansen öronmärkte 300 miljoner kronor till utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i hela landet.

Regeringen har oroväckande nog slopat denna satsning och hävdar att dessa pengar i stället ingår i det så kallade KLOKT-stödet, som riktas till kommunala och regionala klimatinvesteringar.

Det är rimligt att anta att de åtgärder som kommer att genomföras inom ramen för KLOKT-stödet är sådana som kommunerna inte anser sig ha råd att göra inom den egna ramen. Det är däremot orimligt att anta att 75 miljoner kronor kommer att öronmärkas till laddinfrastruktur, vilket får konsekvensen att utbyggnadstakten av laddinfrastrukturen i Sverige avtar. Sverige behöver en nationell strategi för den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur.

För att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta som riksdagen ställt sig bakom krävs en tydligare politisk handlingskraft. Laddinfrastruktur spelar en viktig roll i måluppfyllelsen, tillsammans med effektivisering och biodrivmedel.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Varför beslutade regeringen att ta bort öronmärkningen av pengar till laddinfrastruktur och hur främjar KLOKT-stödet den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige, och i förlängningen, hur främjar det målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-24 Överlämnad: 2015-08-28 Anmäld: 2015-09-03 Svarsdatum: 2015-09-14 Sista svarsdatum: 2015-09-14
Svar på skriftlig fråga