Ingrepp på yttrandefriheten

Skriftlig fråga 2007/08:609 av Schulte, Fredrik (m)

Schulte, Fredrik (m)

den 22 januari

Fråga

2007/08:609 Ingrepp på yttrandefriheten

av Fredrik Schulte (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

På senare år har vi fått en alltmer omfattande antidiskrimineringslagstiftning.

Som ett ytterligare steg i denna riktning har regeringens utredare Eva-Maria Svensson nu som bekant föreslagit att könsdiskriminerande reklam förbjuds, vilket vore ett kraftigt ingrep mot yttrandefriheten.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av detta utredningsförslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-22 Anmäld: 2008-01-22 Besvarad: 2008-01-29 Svar anmält: 2008-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-29)