Inspektion av Estonia

Skriftlig fråga 2014/15:560 av Tuve Skånberg (KD)

Tuve Skånberg (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Efter att regeringen givit Vinnova i uppdrag att upphandla vetenskapligt relevanta tjänster för att utföra sjunkstudier rörande M/S Estonias förlisning 1994 föll ett av valen på Statens skeppsprovningsanstalt (SSPA) vid Chalmers i Göteborg.

Förutom datoranimationer och beräkningar utförde SSPA bland annat även skalenliga modellförsök i sin forskningsbassäng.

I sin slutrapport från 2008 rörande sjunkförloppet underströk SSPA mycket tydligt att för att uppnå nästan full säkerhet om sjunkförloppet rekommenderas starkt

1. att inspektera och dokumentera skrovet

2. att inspektera och dokumentera bogrampen i detalj och sedan ta upp den till ytan för slutlig analys av tillståndet

3. att ta upp åtminstone tre fönster med infattning till ytan för test av hållfastheten.

Inget av detta har hittills gjorts.

Svenska kyrkan har för sin del klargjort att dykningar i offentlig regi för vinnande av ökad klarhet rörande förlisningsorsakerna torde kunna utföras utan att för den skull träda den utlysta gravfriden enligt lagen 1995:732 förnär.

Såvitt bekant har dock dykförbudet och den utlysta gravfriden vid haveristen inte hindrat svårövervakade amatördykningar på platsen.

Mot bakgrund av vad jag här har anfört vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att följa de rekommendationer om närmare undersökning och dokumentation av skrovet exteriört som lämnades av expertgruppen inom SSPA enligt ovan i deras slutrapport rörande studierna av sjunkförloppet?

Modern dykteknik medger att amatördykare utan svårighet kan ta sig ner till M/S Estonias vrak. Föredrar statsrådet och regeringen att fartygskroppen undersöks närmare av sportdykare än av yrkesdykare i offentlig regi under kontrollerade former?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-22 Anmäld: 2015-05-26 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27
Svar på skriftlig fråga