Internationella adoptioner

Skriftlig fråga 2018/19:577 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under 70- och 80-talen adopterades många barn till Sverige från andra länder. För några år sedan kom kunskapen fram att alla adoptioner inte skett på ett korrekt sätt. Föräldrarna i de adopterande länderna var inte alltid medvetna om att deras barn adopterades till en annan familj.

Detta är en katastrof för de familjer som drabbas, och det får inte ske igen.

För att det svenska adoptionssystemet ska fortsätta ha en legitimitet behöver vi säkerställa att vi gör allt för att det inte ska ske igen. I dag har vi mer kunskap än vad vi hade under 70- och 80-talen.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad ämnar ministern och regeringen göra för att säkerställa att internationella adoptioner sker frivilligt för alla inblandade parter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga